Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Το αρνητικό πρόσημο των καθαρών επενδύσεων οδηγεί σε μείωση του φυσικού κεφαλαίου της ελληνικής οικονομίας

• Ένα από τα κύρια χαρακτηριστικά της ελληνικής μεγάλης οικονομικής ύφεσης ήταν η βαθιά και παρατεταμένη συρρίκνωση των επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.
• Από το 2007 μέχρι το 2015 καταγράφηκε σωρευτική πτώση της τάξης των -€40,01 δις ή -66,10% σε όρους ποσοστιαίας μεταβολής.
• Τρία είναι τα κυρίαρχα στοιχεία: 1ον η μεγάλη μείωση των επενδύσεων σε κατοικίες, 2ον η αύξηση της σχετικής βαρύτητας των επενδυτικών προϊόντων με υψηλότερο επίπεδο ενσωματωμένης τεχνολογικής προόδου σε σύγκριση με εκείνο των κατοικιών και 3ον η αύξηση του μεριδίου των μη χρηματοοικονομικών επιχειρήσεων και της γενικής κυβέρνησης επί του συνόλου των πραγματοποιηθέντων επενδυτικών δαπανών.