Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κάμψη των ταξιδιωτικών εισπράξεων το τετράμηνο Ιανουαρίου – Απριλίου 2016

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) διαμορφώθηκε σε έλλειμμα -€822,02 εκατ. τον Απρίλιο 2016. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε αύξηση €216,20 εκατ.
• Αυτή η μεταβολή προήλθε από την αύξηση των ισοζυγίων αγαθών, πρωτογενών και δευτερογενών εισοδημάτων κατά €275,67 εκατ., €175,97 εκατ. και €71,79 εκατ. αντίστοιχα. Το ισοζύγιο υπηρεσιών σημείωσε μείωση -€307,23 εκατ.
• Ένα ανησυχητικό στοιχείο που προκύπτει από τη δημοσίευση των στοιχείων του ΙΤΣ είναι η κάμψη που παρουσιάζουν οι ταξιδιωτικές εισπράξεις. Το τετράμηνο Ιανουαρίου 2016 – Απριλίου 2016 διαμορφώθηκαν στα €958,69 εκατ. μειωμένες κατά -3,43% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα το 2015.