Αύξηση του συνόλου αμοιβών εξαρτημένης εργασίας και μείωση του λειτουργικού πλεονάσματος των επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο 2016 | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αύξηση του συνόλου αμοιβών εξαρτημένης εργασίας και μείωση του λειτουργικού πλεονάσματος των επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο 2016

• Το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας παρουσίασε ονομαστική αύξηση 4,24% το 1ο τρίμηνο 2016
• Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα (ΑΛΠΜΕ), ένα μέτρο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων), παρουσίασε μείωση -6,81% το 1ο τρίμηνο 2016
•Σε ότι αφορά τη δημοσίευση στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,14% το Μάρτιο 2016 (οριακή μηνιαία μείωση) και ο αποπληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο -0,87% με βάση τον εθνικό ΔΤΚ και στο -0,20% με βάση τον ΕνΔΤΚ το Μάιο 2016. Θετική εικόνα από τη βιομηχανία με ετήσια και μηνιαία αύξηση του δείκτη παραγωγής κατά 2,82% και 4,04% αντίστοιχα τον Απρίλιο 2016