Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αύξηση του συνόλου αμοιβών εξαρτημένης εργασίας και μείωση του λειτουργικού πλεονάσματος των επιχειρήσεων το 1ο τρίμηνο 2016

• Το σύνολο των αμοιβών εξαρτημένης εργασίας παρουσίασε ονομαστική αύξηση 4,24% το 1ο τρίμηνο 2016
• Το ακαθάριστο λειτουργικό πλεόνασμα και μεικτό εισόδημα (ΑΛΠΜΕ), ένα μέτρο της κερδοφορίας των επιχειρήσεων (συμπεριλαμβανομένων των αυτοαπασχολούμενων), παρουσίασε μείωση -6,81% το 1ο τρίμηνο 2016
•Σε ότι αφορά τη δημοσίευση στοιχείων, το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,14% το Μάρτιο 2016 (οριακή μηνιαία μείωση) και ο αποπληθωρισμός επιβραδύνθηκε στο -0,87% με βάση τον εθνικό ΔΤΚ και στο -0,20% με βάση τον ΕνΔΤΚ το Μάιο 2016. Θετική εικόνα από τη βιομηχανία με ετήσια και μηνιαία αύξηση του δείκτη παραγωγής κατά 2,82% και 4,04% αντίστοιχα τον Απρίλιο 2016