Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συνεχίζεται ο αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών – αγκάθι για τη χρηματοδότηση δυνητικών επενδυτικών δαπανών

• Το ακαθάριστο διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών (και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων που εξυπηρετούν τα νοικοκυριά, ΜΚΙΕΝ) διαμορφώθηκε στα €29,42 δις το 4ο τρίμηνο 2015 σημειώνοντας οριακή ετήσια αύξηση 0,21%
• Το ίδιο διάστημα η καταναλωτική δαπάνη ανήλθε στα €31,08 δις παρουσιάζοντας πτώση -1,52%
• Με βάση αυτά τα στοιχεία, ο ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών ήταν -5,65% το 4ο τρίμηνο 2015 από -7,50% το 4ο τρίμηνο 2014
• Το γεγονός ότι ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών βρίσκεται σε αρνητικά επίπεδα αποτελεί τροχοπέδη για την αύξηση των επενδύσεων