Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δείκτες της πραγματικής οικονομίας υποδεικνύουν στασιμότητα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το 1ο τρίμηνο 2016

• Βάσει δημοσιευμένων στοιχείων, η στασιμότητα της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας αναμένεται να συνεχιστεί το 1ο τρίμηνο 2016.
• 1ον ενισχύθηκε ο αποπληθωρισμός το Μάρτιο 2016, 2ον το ποσοστό ανεργίας κατέγραψε μηνιαία αύξηση τον Ιανουάριο 2016, 3ον οι εξαγωγές εμπορευμάτων σημείωσαν ετήσια πτώση -6,95% και οι εισαγωγές αύξηση 1,86% το Φεβρουάριο 2016, 4ον ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής συρρικνώθηκε σε ετήσια βάση -3,17% το Φεβρουάριο 2016, 5ον Ο δείκτης υπευθύνων προμηθειών PMI έκλεισε στις 49,0 μονάδες δείκτη (ΜΔ) το Μάρτιο 2016 υποδηλώνοντας ύφεση στο μεταποιητικό τομέα και 5ον ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο σημείωσε ετήσια μεταβολή -2,19% τον Ιανουάριο 2016.