Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ το 2ο εξάμηνο 2015. Η πτώση της εγχώριας ζήτησης υπεραντιστάθμισε την αύξηση των καθαρών εξαγωγών

• Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της ΕΛ.ΣΤΑΤ. ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο -1,97% το 4ο τρίμηνο 2015. Για το σύνολο του 2015 η ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ ήταν -0,55% (ή -0,68% με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία).
• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε έλλειμμα -€779,79 εκατ. το Δεκέμβριο 2015. Σε σύγκριση με τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους καταγράφηκε αύξηση, ήτοι πτώση του ελλείμματος, της τάξης του €1,09 δις.
• Η ετήσια μεταβολή του εθνικού δείκτη τιμών καταναλωτή (εθνικός ΔΤΚ) ήταν -0,73% τον Ιανουάριο 2016 από -0,17% το Δεκέμβριο 2015. Τα αντίστοιχα μεγέθη για τον Εναρμονισμένο ΔΤΚ (ΕνΔΤΚ) ήταν -0,12% και 0,39%.