Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού ανεργίας, η βιομηχανική παραγωγή αυξήθηκε και το εξωτερικό εμπόριο μειώθηκε περαιτέρω

• Το ποσοστό ανεργίας, δηλαδή ο λόγος των ανέργων ως προς το εργατικό δυναμικό, διαμορφώθηκε στο 24,59% το Νοέμβριο 2015.
• Τους τελευταίους έξι μήνες παρατηρείται επιβράδυνση στο ρυθμό πτώσης του ποσοστού ανεργίας. Αυτό το στοιχείο, παράλληλα με την πρόσφατη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (χειμερινές προβλέψεις, 4/2/2016) για αρνητικό ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης το 2016, σηματοδοτεί ότι στο τρέχον έτος η πτωτική πορεία του ποσοστού ανεργίας είναι πιθανό να αντιστραφεί.
• Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε ετήσια αύξηση 5,19% το Δεκέμβριο 2015.
• Σύμφωνα με τα στοιχεία εμπορευματικών συναλλαγών της ΕΛ.ΣΤΑΤ., οι εξαγωγές κατέγραψαν ετήσια μείωση 2,61% το Δεκέμβριο 2015.