Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αρνητικός ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών - η ανάκαμψη των επενδύσεων απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή

• Το διαθέσιμο εισόδημα των νοικοκυριών και των μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων εξυπηρέτησης των νοικοκυριών (ΜΚΙΕΝ) σημείωσε ονομαστική ετήσια μεταβολή -3,27% το 3ο τρίμηνο 2015
• Τα τελευταία 8 χρόνια ο λόγος του εισοδήματος - πόρων των νοικοκυριών από κοινωνικές παροχές ως προς το αντίστοιχο εισόδημα εξαρτημένης εργασίας έχει αυξηθεί κατά περίπου 20 ποσοστιαίες μονάδες, ήτοι από το 78% στο 98%
• Το 3ο τρίμηνο 2015 ο ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -6,49% (κινητός μέσος 4 τριμήνων)
• Η ανάκαμψη των επενδύσεων απαιτεί ισχυρή χρηματοδότηση με κεφάλαια από την αλλοδαπή