Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Θετικός πληθωρισμός (ΕνΔΤΚ) για πρώτη φορά ύστερα από 33 μήνες, βελτίωση του εμπορικού ισοζυγίου και αύξηση της βιομηχανικής παραγωγής

• Με βάση τον εναρμονισμένο δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ο πληθωρισμός το Δεκέμβριο 2015 κινήθηκε σε θετικό έδαφος, 0,39% (-0,17% σε όρους εθνικού ΔΤΚ), για πρώτη φορά ύστερα από 33 μήνες
• Για το σύνολο του έτους 2015, η μέση (ανά μήνα) ετήσια μεταβολή του εθνικού ΔΤΚ ήταν -1,73% από -1,31% το 2014. Τα αντίστοιχα μεγέθη με βάση τον ΕνΔΤΚ ήταν -1,09% και -1,39% αντίστοιχα
• Σύμφωνα με τα στοιχεία των εμπορευματικών συναλλαγών (ΕΛ.ΣΤΑΤ.) της ελληνικής οικονομίας το εμπορικό ισοζύγιο σημείωσε ετήσια βελτίωση €27,53 εκ το Νοέμβριο 2015
• Ο δείκτης βιομηχανικής παραγωγής παρουσίασε αύξηση 1,68% το Νοέμβριο 2015 (από -1,64% τον Οκτώβριο 2015)