Σημάδια ομαλοποίησης στον κλάδο της μεταποίησης, ισχνή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και οριακή πτώση του ποσοστού ανεργίας | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημάδια ομαλοποίησης στον κλάδο της μεταποίησης, ισχνή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και οριακή πτώση του ποσοστού ανεργίας

• Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της Markit (PMI) παρουσίασε μηνιαία βελτίωση για 5ο συνεχή μήνα το Δεκέμβριο 2015.
• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε ισχνή μηνιαία βελτίωση το Δεκέμβριο 2015.
• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,47% τον Οκτώβριο 2015. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε πτώση -0,12 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014 η μείωση ήταν -1,57 ΠΜ.
• Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης Όγκου στο λιανικό εμπόριο (δείκτης αξίας σε σταθερές τιμές) κατέγραψε ετήσια μείωση -2,78% τον Οκτώβριο 2015.