Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημάδια ομαλοποίησης στον κλάδο της μεταποίησης, ισχνή βελτίωση του οικονομικού κλίματος και οριακή πτώση του ποσοστού ανεργίας

• Ο εποχικά προσαρμοσμένος δείκτης υπευθύνων προμηθειών της Markit (PMI) παρουσίασε μηνιαία βελτίωση για 5ο συνεχή μήνα το Δεκέμβριο 2015.
• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε ισχνή μηνιαία βελτίωση το Δεκέμβριο 2015.
• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,47% τον Οκτώβριο 2015. Σε σύγκριση με τον προηγούμενο μήνα σημειώθηκε πτώση -0,12 ποσοστιαίων μονάδων (ΠΜ) ενώ σε σχέση με τον Οκτώβριο 2014 η μείωση ήταν -1,57 ΠΜ.
• Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης Όγκου στο λιανικό εμπόριο (δείκτης αξίας σε σταθερές τιμές) κατέγραψε ετήσια μείωση -2,78% τον Οκτώβριο 2015.