Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Διεύρυνση του εμπορικού ελλείμματος τον Οκτώβριο και οριακές μεταβολές του πληθωρισμού και της ανεργίας το Νοέμβριο και το Σεπτέμβριο αντίστοιχα.

• Ύστερα από πέντε συναπτούς μήνες αύξησης – σε όρους ετήσιας μεταβολής - του εμπορικού ισοζυγίου (ΕΛ.ΣΤΑΤ.), τον Οκτώβριο 2015 σημειώθηκε μείωση (διεύρυνση του ελλείμματος) -€303,93 εκ.
• Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εθνικού και του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΔΤΚ) κινήθηκε σε αρνητικά επίπεδα για 33ο συνεχή μήνα (Μάρτιος 2013-Νοέμβριος 2015). Πιο αναλυτικά, ο πληθωρισμός με βάση τον εθνικό ΔΤΚ διαμορφώθηκε στο -0,74% ενώ με βάση τον ΕνΔΤΚ στο -0,12% το Νοέμβριο 2015.
• Μικρή πτώση – σε όρους μηνιαίας μεταβολής – κατέγραψε το ποσοστό ανεργίας το Σεπτέμβριο 2015. Διαμορφώθηκε στο 24,62% από 24,69% τον Αύγουστο και από 26,09% τον αντίστοιχο μήνα του προηγούμενου έτους.