Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αρνητική ετήσια μεταβολή του ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο 2015, ωστόσο στοιχεία πρόδρομων δεικτών υποδηλώνουν σημάδια ομαλοποίησης.

• Ο ετήσιος ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν -0,92% (-1,11% με βάση τα εποχικά διορθωμένα στοιχεία, ΕΔΣ) το 3ο τρίμηνο 2015
• O ετήσιος ρυθμός μεταβολής της ιδιωτικής κατανάλωσης ήταν -0,64%, της δημόσιας κατανάλωσης 0,40%, του ακαθάριστου σχηματισμού πάγιου κεφαλαίου -13,59%, των εξαγωγών -10,01% και των εισαγωγών -20,10%
• Παρά την υφεσιακή πορεία της ελληνικής οικονομίας το 3o τρίμηνο 2015 τα στοιχεία των δεικτών οικονομικού κλίματος και υπευθύνων προμηθειών (PMI) τον Οκτώβριο και το Νοέμβριο υποδηλώνουν σημάδια ομαλοποίησης