Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τα στοιχεία του 3ου τριμήνου 2015 (εκτιμήσεις) σηματοδοτούν ηπιότερη ύφεση σε σχέση με τις προβλέψεις της ΕΕ και του ΟΟΣΑ

• Η ΕΕ και ο ΟΟΣΑ αναθεώρησαν επί τα χείρω τις προβλέψεις τους για την πορεία της ελληνικής οικονομίας το 2015 και το 2016. Για το 2015 υπάρχει ταύτιση των εκτιμήσεων για ύφεση -1,4%. Για το 2016 η ΕΕ προβλέπει μείωση -1,3% του πραγματικού ΑΕΠ ενώ η εκτίμηση του ΟΟΣΑ αποκλίνει οριακά στο -1,2%.
• Με βάση τη δημοσίευση των εθνικών λογαριασμών του 3ου τριμήνου 2015 η ύφεση για το σύνολο του έτους αναμένεται να αποδειχτεί ηπιότερη σε σχέση με τις εκτιμήσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του ΟΟΣΑ.
• Σημαντική επιβράδυνση του αποπληθωρισμού τον Οκτώβριο 2015.
• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 24,61% τον Αύγουστο 2015 (από 24,92% τον Ιούλιο).