Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε για 2ο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο

• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος κατέγραψε αύξηση για 2ο συνεχή μήνα τον Οκτώβριο 2015 (86,5 μονάδες δείκτη από 83,1 το Σεπτέμβριο και 75,2 τον Αύγουστο)
• Ο ρυθμός μείωσης των καταθέσεων και ρέπος των νοικοκυριών και των ιδιωτικών μη κερδοσκοπικών ιδρυμάτων (ΙΜΚΙ) στα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά (ΝΧΙ) ιδρύματα σημείωσε επιβράδυνση το Σεπτέμβριο 2015
• Το γενικό σύνολο χρηματοδότησης (υπόλοιπο) της ελληνικής οικονομίας από τα εγχώρια νομισματικά και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα (ΝΧΙ) μειώθηκε -€7,25 δις τους πρώτους εννέα μήνες του τρέχοντος έτους
•Ο ακαθάριστος ρυθμός αποταμίευσης των νοικοκυριών διαμορφώθηκε στο -9,04% το 2ο τρίμηνο 2015 (κινητός μέσος 4 τριμήνων)