Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει τη βασική δομή και τα αποτελέσματα 2 οικονομετρικών υποδειγμάτων για την παραγωγή εκτιμήσεων του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνο. Oι προκαταρκτικές εκτιμήσεις/προβλέψεις των οικονομετρικών υποδειγμάτων μας υποδηλώνουν επιδείνωση της εγχώριας οικονομικής δραστηριότητας το δεύτερο εξάμηνο του 2015 με το μέσο προβλεπόμενο ρυθμό συρρίκνωσης του πραγματικού ΑΕΠ για το σύνολο του έτους να διαμορφώνεται σε περίπου -1,0% έναντι αύξησης 0,77% το 2014. Σημειώνεται ότι η επίσημη πρόβλεψη για το ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ της Ελλάδας το 2015 είναι -2.3% (Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Αύγουστος 2015 και Προσχέδιο Κρατικού Προϋπολογισμού 2016, Οκτώβριος 2015).