Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Βελτίωση του δείκτη οικονομικού κλίματος το Σεπτέμβριο. Κρίσιμος ο ρόλος των προσδοκιών για την πορεία της οικονομίας.

• Ο δείκτης οικονομικού κλίματος βελτιώθηκε – σε όρους μηνιαίας μεταβολής - το Σεπτέμβριο 2015.
• Παρά τη βελτίωση που σημειώθηκε το Σεπτέμβριο 2015, ο δείκτης οικονομικού κλίματος παραμένει σε επίπεδα (χαμηλά) παρόμοια με εκείνα του 4ου τριμήνου 2012.
• Το ζητούμενο είναι η παρατηρηθείσα ανοδική πορεία να συνεχιστεί και στο απώτερο μέλλον έτσι ώστε σταδιακά να ενεργοποιηθούν τα κίνητρα των επιχειρήσεων για επενδύσεις και αύξηση της παραγωγής.
• Ο δείκτης όγκου στο λιανικό εμπόριο κατέγραψε σημαντική συρρίκνωση – τόσο σε ετήσια (-7,34%) όσο και σε μηνιαία βάση (-4,61%) – τον Ιούλιο 2015.