Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο διπλασιασμός των μηνιαίων ρυθμών αύξησης της απασχόλησης και μείωσης της ανεργίας, προϋπόθεση για τη σύγκλιση του ποσοστού ανεργίας με το αντίστοιχο μέσο της Ευρωζώνης.

• Η απασχόληση στην ελληνική οικονομία ανήλθε στο ιστορικά υψηλό σημείο το Μάιο 2008, 4.611 χιλ άτομα, ενώ βρέθηκε στο ιστορικά χαμηλό το Δεκέμβριο 2013, 3.482 χιλ άτομα
• Σε ότι αφορά τον αριθμό των ανέργων, από το ελάχιστο του Μαΐου 2008, 363 χιλ άτομα, μέχρι το μέγιστο του Σεπτεμβρίου 2013, 1.357 χιλ άτομα, η αύξηση που καταγράφηκε ήταν της τάξης των 994 χιλ ατόμων (ή 273,88%). Το εργατικό δυναμικό από το μέγιστο του Ιανουαρίου 2010, 5.048 χιλ άτομα, μέχρι το ελάχιστο του Μαρτίου 2015, 4.720 χιλ άτομα, μειώθηκε 328 χιλ άτομα (ή -6,05%)
• Οι κύριοι ερμηνευτικοί παράγοντες αυτής της μεταβολής ήταν η μετανάστευση, το φαινόμενο της αποθάρρυνσης στην αναζήτηση εργασίας και δημογραφικές εξελίξεις