Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε το 2ο τρίμηνο 2015.

• Η παραγωγικότητα της εργασίας μειώθηκε σε ετήσια βάση το 2ο τρίμηνο 2015.
• Με βάση τον ορισμό του πραγματικού προϊόντος ανά ώρα εργασίας η πτώση ήταν -0,10% ενώ με βάση τον ορισμό του πραγματικού προϊόντος ανά απασχολούμενο η μείωση ήταν -0,60%.
• Αυτές οι μεταβολές υποδηλώνουν ότι οι ώρες εργασίας ανά απασχολούμενο μειώθηκαν -0,50% για το αντίστοιχο χρονικό διάστημα.