Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση συνοψίζει τις τελευταίες εξελίξεις στην εφαρμογή του 3ου Προγράμματος Οικονομικής Προσαρμογής και παρέχει μια γενική εικόνα των κεντρικών θεμάτων της επικείμενης 3ης αξιολόγησης, όπως τα βασικά προ-απαιτούμενα, οι ιδιωτικοποιήσεις και η θέση του ΔΝΤ καθώς και το χρονοδιάγραμμα για την επόμενη περίοδο.