Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιδιωτική κατανάλωση, δημόσια κατανάλωση και καθαρές εξαγωγές οι κινητήριοι μοχλοί της αύξησης του ΑΕΠ το 2ο τρίμηνο (1,73%).

• Το πραγματικό ΑΕΠ αυξήθηκε σε ετήσια βάση 1,73% και σε τριμηνιαία 0,91% το 2ο τρίμηνο 2015. Οι κινητήριοι μοχλοί ήταν η συνολική κατανάλωση και οι καθαρές εξαγωγές. Η μεν πρώτη κατηγορία συνεισέφερε 2,45 ποσοστιαίες μονάδες η δε δεύτερη 0,68 ποσοστιαίες μονάδες. Οι συνολικές επενδύσεις (πάγιο κεφάλαιο και αποθέματα) είχαν αρνητική συνεισφορά της τάξης των -1,61 ποσοστιαίων μονάδων.
• Η πραγματική ιδιωτική κατανάλωση σημείωσε την υψηλότερη ετήσια μεταβολή, 2,79%, σε σχέση με τις υπόλοιπες τέσσερις βασικές συνιστώσες του ΑΕΠ.
• Σε σχέση με το μέγιστο του 2ου τριμήνου 2007, το πραγματικό ΑΕΠ έχει συρρικνωθεί κατά -25,64% και βρίσκεται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά του 2ου τριμήνου 2000.