Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ιούλιος – Σεπτέμβριος 2015: το 3μηνο των τριών διαταραχών. Βραχυχρόνια το καθαρό αποτέλεσμα αναμένεται να είναι αρνητικό, ωστόσο μακροχρόνια υπάρχουν δυνητικά οφέλη.

Η περίοδος Ιουλίου-Σεπτεμβρίου 2015 μπορεί κάλλιστα να χαρακτηριστεί ως το 3μηνο των τριών διαταραχών. Στο τέλος Ιουνίου (29/6/2015) εφαρμόστηκε το μέτρο του περιορισμού στην κίνηση κεφαλαίων, στα μέσα Αυγούστου (19/8/2015) υπογράφηκε η δανειακή σύμβαση ανάμεσα στο ελληνικό κράτος και τους επίσημους δανειστές του και στο τέλος Σεπτεμβρίου αναμένεται να διεξαχθούν πρόωρες εθνικές εκλογές.