Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ανάλυση που παρουσιάζεται στο παρόν σημείωμα σε συνδυασμό με τα καλύτερα των αναμενομένων προκαταρτικά στοιχεία του β’ τριμήνου συνηγορούν στην άποψη ότι η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ της χώρας για το σύνολο του 2015 ενδεχομένως αποδειχθεί ηπιότερη σε σχέση με τις τρέχουσες εκτιμήσεις. Σημειώνεται ότι σε προγενέστερη ανάλυσή μας (“Greek GDP NOWcasting for Q2, Q3 & Q4, 2015; preliminary estimates of the impact of the new austerity measures”, Eurobank Research, 27 July, 2015) προβλέψαμε ρυθμό συρρίκνωσης της οικονομικής δραστηριότητας κατά -2,05% για το τρέχον έτος ενώ η αναθεωρημένη πρόβλεψη της Ευρωπαϊκής ανέρχεται σε -2,3%.