Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιδείνωση των προβλέψεων (ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής τόσο για το 2015 (-4% με -2%) όσο και για το 2016 (-1,75% με -0,5%)

• Σύμφωνα με τις αρχικές αναθεωρημένες προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το έτος 2015 θα αποτελέσει τον 7ο χρόνο ύφεσης για την ελληνική οικονομία τα τελευταία 8 χρόνια.
• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εκτιμά ότι το 2015 ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης θα κυμανθεί ανάμεσα στο -4% και -2% ενώ για το 2016 ανάμεσα στο -1,75% με -0,5%.
• Στην περίπτωση που επαληθευτούν οι προαναφερθείσες προβλέψεις τότε το κοινωνικό κόστος για την ελληνική οικονομία θα είναι σημαντικό. Το ποσοστό απασχόλησης θα συρρικνωθεί, τα εισοδήματα θα μειωθούν, η απαξίωση του φυσικού κεφαλαίου θα συνεχιστεί και η εκροή ανθρώπινου κεφαλαίου θα ενταθεί.