Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Κίνδυνος περαιτέρω διεύρυνσης της ψαλίδας στο βιοτικό επίπεδο του μέσου Έλληνα και του μέσου Ευρωπαίου

• Η ελληνική οικονομία είχε τον τρίτο μικρότερο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης σε σχέση με τις υπόλοιπες οικονομίες της ΕE-15 το 1ο τρίμηνο 2015.
• Αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την ελληνική οικονομία η επιστροφή της σε υψηλούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης (πάνω από 2%). Δυνητικά, προϋπόθεση για την επίτευξη του στόχου αυτού είναι η υπογραφή συμφωνίας ανάμεσα στην ελληνική κυβέρνηση και τους Θεσμούς η οποία θα έχει αναπτυξιακό χαρακτήρα, θα δημιουργεί κίνητρα για παραγωγικές επενδύσεις και ενίσχυση της απασχόλησης.
• Πτωτική ήταν η αναθεώρηση (ΟΟΣΑ) των προβλέψεων για την ελληνική οικονομία, με το ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης να εκτιμάται στο 0,1% το 2015.