Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η παρούσα έκθεση παρουσιάζει αναθεωρημένες προβλέψεις για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των δανειακών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης και αναλύει σειρά στρατηγικών για την κάλυψη των προβλεπόμενων χρηματοδοτικών κενών το υπόλοιπο του τρέχοντος έτους και την επόμενη 5ετία. Επίσης, αναλύει τις δυνητικές δημοσιονομικές επιπτώσεις μιας πτωτικής αναπροσαρμογής των στόχων για το πρωτογενές πλεόνασμα.