Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο κλάδος του τουρισμού θα κρίνει σε μεγάλο βαθμό την επίδοση της ελληνικής οικονομίας το 2015

• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών (ΙΤΣ) παρουσίασε έλλειμμα -404,1 εκ ευρώ το Μάρτιο 2015. Σε όρους αθροίσματος 12 μηνών παρέμεινε πλεονασματικό στα 0,57 δις ευρώ.
• Διεύρυνση παρουσίασε το έλλειμμα του ΙΤΣ στο 1ο τρίμηνο 2015 (-2,18 δις ευρώ) σε σχέση με το αντίστοιχο τρίμηνο του προηγούμενου έτους (-1,15 δις ευρώ).
• Από το 2010 και έπειτα το ταξιδιωτικό ισοζύγιο του 6μήνου Μάιος-Οκτώβριος συνεχώς αυξάνεται και η ετήσια μεταβολή του εμφανίζεται να έχει ανοδική τάση.
• Οι ταξιδιωτικές εισπράξεις αυξήθηκαν κατά 12,8% σε ετήσια βάση το πρώτο τρίμηνο του 2015, με τις χώρες της ΕΕ εκτός Ευρωζώνης να σημειώνουν τη μεγαλύτερη άνοδο (16,7%).