Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Δυσμενέστερες οι εαρινές εκτιμήσεις της ΕΕ για την οικονομία, ωστόσο μέσω ολοκλήρωσης της διαπραγμάτευσης το χαμένο έδαφος μπορεί να ανακτηθεί.

• Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναθεώρησε επί τα χείρω τις προβλέψεις της για την πορεία της ελληνικής οικονομίας μέσα στο 2015.
• Ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης αναμένεται να διαμορφωθεί στο 0,5% (από 2,5%), το ποσοστό ανεργίας στο 25,6% (από 25,0%) και ο πληθωρισμός (με βάση τον ΕνΔΤΚ) στο -1,5% (από -0,3%).
• H ελληνική οικονομία το 2014 μπορεί μεν να εμφάνισε σημάδια σταθεροποίησης και διόρθωσης των μακροχρόνιων ανισορροπιών της, ωστόσο δεν έχει αναπτύξει ακόμα την κατάλληλη δυναμική έτσι ώστε να μπορεί να απορροφήσει με πιο ομαλό τρόπο μελλοντικές διαταραχές όπως μια απότομη αλλαγή του κλίματος εμπιστοσύνης.