Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ταχεία αποκλιμάκωση της ανεργίας βασική προϋπόθεση για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας.

• Το ποσοστό ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,67% για το μήνα Ιανουάριο (από 25,89% το Δεκέμβριο).
• Ο ετήσιος ρυθμός μείωσης του ποσοστού ανεργίας που παρατηρείται τους τελευταίους μήνες, θέτει εν αμφιβόλω το ενδεχόμενο ταχείας αποκλιμάκωσής του.
• Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του εναρμονισμένου δείκτη τιμών καταναλωτή (ΕνΔΤΚ) ήταν της τάξης του -1,86% για το μήνα Μάρτιο. Η ελληνική οικονομία διένυσε τον 25ο συνεχή μήνα αποπληθωριστικών πιέσεων.
• Το πρωτογενές ισοζύγιο γενικής κυβέρνησης διαμορφώθηκε στο 0,4% του ΑΕΠ (πλεόνασμα) για το 2014 (από -8,3% το 2013). Το αντίστοιχο μέγεθος του ισοζυγίου γενικής κυβέρνησης ήταν στο -3,5% του ΑΕΠ (από -12,3% το 2013).