Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Σημάδια σταθεροποίησης της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων μέχρι και το Φεβρουάριο, επιδείνωση του οικονομικού κλίματος το Μάρτιο.

• Σημάδια σταθεροποίησης παρουσιάζει το σύνολο της χρηματοδότησης των ιδιωτικών επιχειρήσεων της ελληνικής οικονομίας. Η αντίστοιχη μεταβλητή για τον τομέα των ιδιωτών και ιδιωτικά ΜΚΙ παραμένει σε πτωτική πορεία.
• Κεντρικός στόχος θα πρέπει να είναι ο απεγκλωβισμός κεφαλαίων από μη παραγωγικές επιχειρήσεις (ιδιωτικές και δημόσιες) και η αποτελεσματική χρήση τους σε νέους φορείς της οικονομίας.
• Επιδεινώθηκε ο δείκτης οικονομικού κλίματος τον Μάρτιο.
• Πτωτικά κινήθηκε ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία το Φεβρουάριο.
• Ο εποχικά διορθωμένος δείκτης όγκου των λιανικών πωλήσεων αυξήθηκε οριακά τον Ιανουάριο (0,2% ετησίως).