Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στασιμότητα του δείκτη παραγωγικότητας της εργασίας τα τελευταία δύο έτη. Η ενίσχυση της απασχόλησης και η πτώση της ανεργίας δεν επαρκούν για την ανάκαμψη της οικονομίας.

• Ο δείκτης της παραγωγικότητας της εργασίας (προϊόν ανά άτομο) ύστερα από τη μεγάλη πτώση που σημείωσε την τετραετία 2007-2011, κατέγραψε μια μικρή αύξηση το 2012 και για τα επόμενα δύο χρόνια (2013, 2014) παρέμεινε στάσιμος.
• Η πτώση της οικονομικής δραστηριότητας την περίοδο 2007-2011 ήταν αποτέλεσμα ενός συνδυασμού μειωμένης παραγωγικότητας της εργασίας και μειωμένης απασχόλησης. Για τα έτη 2012 και 2013, η αρνητική επίδραση της παραγωγικότητας της εργασίας εξαλείφθηκε και η μείωση του ΑΕΠ προήλθε κυρίως λόγω μείωσης της απασχόλησης.