Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Επιβραδύνθηκε ο ρυθμός πτώσης της ανεργίας.

• Το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 26,03% για το μήνα Δεκέμβριο (2014).
• Η μείωση του αριθμού των ανέργων που παρατηρούμε στα στοιχεία δεν συνοδεύεται και από αντίστοιχη αύξηση της απασχόλησης.
• Τα 3/4 των ανέργων βρίσκονται σε καθεστώς αναζήτησης εργασίας για διάστημα τουλάχιστον 12 μηνών.
• Η ετήσια ποσοστιαία μεταβολή του ΕνΔΤΚ για το μήνα Φεβρουάριο (2015) ήταν της τάξης του -1,91%. Η αντίστοιχη μεταβολή για τον Εθνικό ΔΤΚ ήταν της τάξης του -2,16%.
• Αύξηση του κύκλου εργασιών στον τομέα των αυτοκινήτων το Δ΄ τρίμηνο του 2014.
• Ο Δείκτης Κύκλου Εργασιών στον τομέα Υπηρεσιών Παροχής Καταλύματος και Εστίασης αυξήθηκε κατά 13,7% το 2914 σε σχέση με το 2013.