Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανάγκη για αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων με παράλληλη διατήρηση της ισορροπίας του ισοζυγίου τρεχουσών συναλλαγών

• Για τον μήνα Δεκέμβριο (2014) το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών ήταν ελλειμματικό (-870.1 εκ ευρώ). Σε ετησιοποιημένη βάση το αντίστοιχο ισοζύγιο ήταν πλεονασματικό (1.66 δις ευρώ)
• Το ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών αντικατοπτρίζει την απόκλιση, θετική ή αρνητική, ανάμεσα στις αποταμιεύσεις και τις επενδύσεις που πραγματοποιούνται σε μια οικονομία μέσα σε μια χρονική περίοδο
• Τα έσοδα από ταξιδιωτικές εισπράξεις έφτασαν το επίπεδο των 13,4 δις ευρώ το 2014 (+10,6% σε σχέση με το 2013), με τις ταξιδιωτικές αφίξεις να εκτινάσσονται πάνω από το επίπεδο των 22 εκατ (+23,0% σε σχέση με το 2013)
• Για τον μήνα Δεκέμβριο (2014) η Ολική Χωρητικότητα του Ελληνικού Εμπορικού Στόλου σημείωσε αύξηση