Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ανεργία παραμένει υψηλή, ο αποπληθωρισμός συνεχίζεται: Ανάγκη για την επίτευξη ισχυρών ρυθμών ανάπτυξης.

• Στο 2014q4 ο ετήσιος ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ διαμορφώθηκε στο 1,55%.
• Όσο καθυστερείται η εφαρμογή των δομικών αλλαγών οι οποίες αυξάνουν την αποτελεσματικότητα της χρήσης των παραγωγικών συντελεστών, τόσο αυξάνεται η πιθανότητα η ελληνική οικονομία να εισέλθει σε μια παγίδα «μακροχρόνιας στασιμότητας».
• Σύμφωνα με τον ΟΟΣΑ σημαντικές μεταρρυθμίσεις είναι οι εξής: η ενίσχυση των πολιτικών απασχόλησης και του ανταγωνισμού, η βελτίωση των υπηρεσιών εκπαίδευσης και το αποτελεσματικότερο φορολογικό σύστημα.
• Τον Ιανουάριο ο πληθωρισμός διαμορφώθηκε στο -2,76%.
• Αμετάβλητη παρέμεινε η ανεργία το Νοέμβριο του 2014 (25,79%) σε σχέση με τον Οκτώβριο του ίδιου έτους.