Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Πτώση του δείκτη οικονομικού κλίματος τον Ιανουάριο με εξαίρεση την άνοδο της καταναλωτικής εμπιστοσύνης.

• Για τον μήνα Ιανουάριο (2015), ο συγκεντρωτικός δείκτης οικονομικού κλίματος παρουσίασε πτώση σε σχέση με τον Δεκέμβριο του 2014. Εξαίρεση αποτέλεσε ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης.
• Πραγματοποιώντας μια άσκηση περιγραφικής στατιστικής παρατηρούμε πως ο δείκτης καταναλωτικής εμπιστοσύνης έχει αυξητική στάση πριν από εκλογικές αναμετρήσεις και στη συνέχεια πτωτική.
• Το έτος 2014 σηματοδοτεί την σταθεροποίηση της ελληνικής οικονομίας.
• Η ΕΚΤ ανακοίνωσε ένα διευρυμένο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων με στόχο την εκπλήρωση της αποστολής της για διατήρηση της σταθερότητας των τιμών.