Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο μετασχηματισμός του τομέα των κατασκευών συνεχίζεται. Ώθηση στην οικονομία από τον τουρισμό.

• Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛ.ΣΤΑΤ), για τον μήνα Οκτώβριο, η συνολική οικοδομική δραστηριότητα υποχώρησε σε ετήσια βάση κατά -19%.
• Η σημαντική συρρίκνωση της οικονομικής δραστηριότητας στον κλάδο των κατασκευών αποτυπώνεται στην πτώση του αριθμού των οικοδομικών αδειών, στη μείωση του μεριδίου των κατασκευών επί του συνόλου των επενδύσεων, στη μείωση της απασχόλησης και στην πτώση των τιμών των διαμερισμάτων.
• Σύμφωνα με εκτιμήσεις του ΣΕΤΕ, η συνολική συνεισφορά του τουρισμού στο ελληνικό ΑΕΠ (έμμεση και άμεση) αναμένεται να φτάσει το 20% του ΑΕΠ το 2014, από 15,8% που ήταν το 2011.