Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Μεταξύ άλλων, η παρούσα έκθεση παρουσιάζει:
α) αναθεωρημένες προβλέψεις για τη μεσοπρόθεσμη εξέλιξη των δανειακών αναγκών και των πηγών χρηματοδότησης της Γενικής Κυβέρνησης,
β) τη δυνητική δομή και το μέγεθος μιας προληπτικής γραμμής πίστωσης που θα μπορούσε να συμφωνήσει η Ελλάδα με τους δανειστές του επίσημου τομέα, υπό την προϋπόθεση της επιτυχούς έκβασης ενός νέου γύρου διαπραγματεύσεων για την ολοκλήρωση της παρούσας αξιολόγησης του υφιστάμενου προγράμματος προσαρμογής, και
γ) ανάλυση για την αναγκαιότητα (και τη δυνητική δομή) ενός νέου πακέτου ελάφρυνσης του ελληνικού δημοσίου χρέους (ΟSI).