Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης στο 1,9%, επενδύσεις στο 2,7%. Τα μακροοικονομικά μεγέθη βελτιώνονται.

• Για 2ο συνεχόμενο τρίμηνο, ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης ήταν θετικός (1,92% στο 3ο τρίμηνο, από 0,41% στο 2ο).
• Οι συνιστώσες με την μεγαλύτερη συνεισφορά ήταν η ιδιωτική κατανάλωση (3,60%) και οι εξαγωγές (6,91%).
• Θετική έκπληξη από τις επενδύσεις (ακαθάριστος σχηματισμός πάγιου κεφαλαίου): ποσοστιαίος ρυθμός μεταβολής στο 2,69% (για πρώτη φορά σημειώνεται αύξηση ύστερα από 25 τρίμηνα πτωτικής πορείας).
• Η μελλοντική βιωσιμότητα του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης θα κριθεί από τρείς συνιστώσες: από την συνέχιση και την ορθολογική εφαρμογή των μεταρρυθμίσεων, από την αύξηση του μεριδίου των επενδύσεων και από την ενίσχυση της αξίας των εξαγωγών.