Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Εξαγωγές και ανταγωνιστικότητα: εντός στόχου Επενδύσεις: προς το παρόν εκτός στόχου Ωστόσο το γενικό οικονομικό κλίμα βελτιώνεται

• Η ενίσχυση των επί μέρους συνιστωσών του δείκτη οικονομικού κλίματος σηματοδοτεί την βελτίωση των προσδοκιών για την πορεία της ελληνικής οικονομίας.
• Αγκάθι παραμένει ο τομέας των κατασκευών.
• Η συνολική κατανάλωση (δημόσια και ιδιωτική) ως ποσοστό του ΑΕΠ παραμένει σε υψηλά επίπεδα 91,82% (2014q2). Οι συνολικές επενδύσεις στο ιστορικό χαμηλό επίπεδο της τάξης του 10,65% (2014q2).
• Οι στρεβλώσεις που υπάρχουν στην αγορά κεφαλαιουχικών αγαθών, η έντονη μεταβλητότητα του φορολογικού συστήματος, η έλλειψη χρηματοδότησης και η πολιτική αβεβαιότητα αποτελούν ανασταλτικούς παράγοντες για την αύξηση των επενδυτικών δαπανών.