Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η ελληνική οικονομία ανακάμπτει: Η εγχώρια παραγωγή ενισχύεται (+1,74%) και η ανεργία μειώνεται (-1,90 ΠΜ)

• Για το 2ο τρίμηνο (2014) ο ρυθμός οικονομικής μεγέθυνσης διαμορφώθηκε στο 0,41%. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προήλθε από τον τομέα των εξαγωγών, αύξηση της τάξης του 9,52% (συνεισφορά στο ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης της τάξης των 2,69 ΠΜ)
• Η ελληνική οικονομία θα υπερκαλύψει την επίσημη πρόβλεψη για ποσοστιαία αύξηση του ΑΕΠ της τάξης του 0,6% για το 2014
• Απαιτείται συνεργασία ανάμεσα στις επιχειρήσεις και τα πιστωτικά ιδρύματα για την ενίσχυση των επενδύσεων. Το όφελος είναι κοινό και μακροπρόθεσμο
• Για 6ο συνεχόμενο μήνα (3/2014-8/2014) η ετήσια μεταβολή του ποσοστού της ανεργίας ήταν αρνητική (-1,90 ΠΜ). Για τον μήνα Αύγουστο το ποσοστό της ανεργίας διαμορφώθηκε στο 25,90%