Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Οι προκαταρτικές εκτιμήσεις του οικονομετρικού υποδείγματός μας (GDP Nowcasting Model) για την εκτίμηση του Ακαθάριστου Εθνικού Προϊόντος της Ελλάδας σε πραγματικό χρόνου, υποδηλώνουν περαιτέρω ενίσχυση του ετήσιου ρυθμού μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ το 3ο τρίμηνο του τρέχοντος έτους, στο 1,0% περίπου από -0,3% το προηγούμενο τρίμηνο. Η αντίστοιχη εκτίμηση για τον τριμηνιαίο ρυθμό μεταβολής του πραγματικού ΑΕΠ σε κυκλικά προσαρμοσμένους είναι 1,25% κατόπιν ενίσχυσης 0,6% το 2ο τρίμηνο.