Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ο ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας αυξάνεται. Αγκάθι το υψηλό ποσοστό των μακροχρονίων ανέργων.

• Ο ετήσιος ρυθμός πτώσης του ποσοστού της ανεργίας αυξάνεται. Ωστόσο, το εν λόγω μέγεθος εξακολουθεί να παραμένει απαγορευτικό για την συρρίκνωση του αριθμού των ανέργων ως ποσοστό του εργατικού δυναμικού σε επίπεδα τουλάχιστον μικρότερα του 20% και σε σχετικά σύντομο χρονικό διάστημα.
• Τροχοπέδη για την ανάκαμψη και την αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας το υψηλό ποσοστό των μακροχρονίων ανέργων.
• Απαιτείται διαρκής εγρήγορση για την καταπολέμηση της ανεργίας έτσι ώστε να αποφευχθεί το φαινόμενο μετατροπής της κυκλικής συνιστώσας της ανεργίας σε δομική.
• Προσήλωση στη δημοσιονομική εξυγίανση, στην αύξηση της αξιοπιστίας στην άσκηση οικονομικής πολιτικής (συνεπείς και εφικτές εξαγγελίες) και στην προοπτική για βιώσιμη οικονομική μεγέθυνση.