Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η Δημοσιονομική Προσαρμογή Συνεχίζεται.Αξιοπιστία, Χρονική Συνέπεια, Εξάλειψη του Φαινόμενου του Πολιτικού Οικονομικού Κύκλου:Κλειδιά για τη Βελτίωση των Προσδοκιών

• Το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού σηματοδοτεί την συνέχιση της προσπάθειας για το νοικοκύρεμα των δημοσιονομικών του κράτους και το τέλος των αρνητικών ρυθμών οικονομικής μεγέθυνσης.
• Η εκτίμηση για αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ κατά 2,9% για το έτος 2015 ισοδυναμεί με αύξηση της δαπάνης (σε σχέση με το 2014) για εγχώρια αγαθά και υπηρεσίες της τάξης των 4,696 δις ευρώ (σταθερές τιμές 2005). Επενδύσεις και εξαγωγές οι κινητήριοι μοχλοί.
• Σύμφωνα με το προσχέδιο του κρατικού προϋπολογισμού αναμένεται αύξηση των εσόδων κατά +0,515 δις ευρώ και μείωση των δαπανών κατά -1,721 δις ευρώ. Το χρέος της κεντρικής διοίκησης αναμένεται να προσεγγίσει το 170,1% του ΑΕΠ.