5η επικαιροποίηση του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας. Βασικά θέματα συζήτησης και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων έξι μηνών | Eurobank
Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

5η επικαιροποίηση του προγράμματος προσαρμογής της Ελλάδας. Βασικά θέματα συζήτησης και το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων έξι μηνών

Στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά θέματα συζήτησης που περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα για τη 5η επικαιροποίηση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής. Επίσης, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων έξι μηνών