Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Στη συγκεκριμένη έκθεση γίνεται ιδιαίτερη αναφορά στα βασικά θέματα συζήτησης που περιλαμβάνονται στην επίσημη ατζέντα για τη 5η επικαιροποίηση του ελληνικού προγράμματος προσαρμογής. Επίσης, παρουσιάζεται το χρονοδιάγραμμα των επόμενων κρίσιμων έξι μηνών