Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Υπό το πρίσμα των πρόσφατων επίσημων δηλώσεων για το ενδεχόμενο πρόωρης απεμπλοκής της Ελλάδας από το πρόγραμμα χρηματοδότησης του Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου (ΔΝΤ), η παρούσα έκθεση αξιολογεί το βαθμό στον οποίο ένα τέτοιο εγχείρημα θα ήταν εφικτό, λαμβάνοντας υπ’ όψιν την προβλεπόμενη εξέλιξη των χρηματοδοτικών αναγκών της Γενικής Κυβέρνησης σε βραχυ-μεσοπρόθεσμο ορίζοντα.