Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ανησυχητική η αδύναμη αποκλιμάκωση του ποσοστού ανεργίας – Ενθαρρυντική για την ανάκαμψη η αναβάθμιση της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας

• Για τον μήνα Ιούνιο το ποσοστό της ανεργίας ήταν της τάξης του 27% (-0,63 ΠΜ, Ιούνιος 2013).
• Η επιστροφή σε θετικούς ρυθμούς οικονομικής μεγέθυνσης, η αναζωογόνηση στη χρηματοδότηση του ιδιωτικού τομέα και η σταθερότητα στο φορολογικό σύστημα δύναται να επιταχύνουν την βελτίωση των επί μέρους δεικτών στην αγορά εργασίας.
• Η δημοσιονομική εξυγίανση (εξάλειψη των ελλειμμάτων), η ανάκτηση της εμπιστοσύνης των αγορών αναφορικά με την πιστοληπτική ικανότητα της ελληνικής οικονομίας (μείωση των επιτοκίων δανεισμού) και η αύξηση του ρυθμού οικονομικής μεγέθυνσης αποτελούν αναγκαίες συνθήκες για την βιωσιμότητα του δημοσίου χρέους ως ποσοστό του ΑΕΠ.