Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Ενθαρρυντικά σημάδια από τη σημαντική επιβράδυνση στη μείωση της κατανάλωσης και από την αύξηση των εξαγωγών υπηρεσιών

• Aπo την πλευρά της δαπάνης (ΑΕΠ) η κατανάλωση και οι εξαγωγές αποτέλεσαν τις βασικές συνιστώσες για την επιβράδυνση της ύφεσης (-0,27%)
• Η συνεισφορά των εξαγωγών στον ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης ήταν της τάξης των 1,97 ποσοστιαίων μονάδων
• Η ιδιωτική κατανάλωση παρέμεινε σταθερή στα επίπεδα του 2ου τριμήνου του 2013, ήτοι 28,21 δις ευρώ (σταθερές τιμές 2005)