Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Τροχοπέδη για την μακροχρόνια ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας η επικρατούσα χαμηλή αντίληψη για την διαφάνεια στον δημόσιο τομέα

• Σύμφωνα με τον δείκτη διεθνούς διαφάνειας η ελληνική οικονομία κατέχει την 80η θέση σε ένα σύνολο 177 χωρών. Οι αντίστοιχες θέσεις για την Ιρλανδία, την Ισπανία και την Πορτογαλία είναι 21η, 33η και 40η.
• Ενθαρρυντικό στοιχείο για την ελληνική οικονομία αποτελεί το γεγονός ότι το κλίμα αντίληψης για την διαφθορά στον δημόσιο τομέα εμφανίζει σημάδια βελτίωσης.
• Η ανταγωνιστικότητα δεν ενισχύεται μόνο με πολιτικές μειώσεως του κόστους παραγωγής, η ποιότητα των θεσμών και η διαφάνεια είναι εξίσου σημαντικές συνιστώσες.