Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η αύξηση της απασχόλησης και η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας αποτελούν βασικές συνιστώσες για την ανάκαμψη της ελληνικής οικονομίας

• Υπό το πρίσμα της αγοράς εργασίας οι βασικές συνιστώσες της Μεγάλης Ύφεσης της περιόδου 2007-2013 ήταν η μείωση του ρυθμού απασχόλησης και η συρρίκνωση της παραγωγικότητας της εργασίας
• Η αύξηση των επενδύσεων, η βελτίωση των θεσμών και το σταθερό φορολογικό καθεστώς δύναται να οδηγήσουν σε αύξηση της απασχόλησης και της παραγωγικότητας της εργασίας
• Η εκτέλεση του Προϋπολογισμού 2014 για την περίοδο Ιανουαρίου-Ιουλίου 2014 είναι ικανοποιητική σύμφωνα με τους στόχους του ΜΠΔΣ2015-18 αλλά δεν υπάρχει περιθώριο χαλάρωσης
• Ισοζύγιο Τρεχουσών Συναλλαγών: το 1ο εξάμηνο του 2014 σημειώθηκε έλλειμμα €1,1 δισ., βελτιωμένο κατά 54,0% σε σχέση με ένα χρόνο πριν, εξαιτίας της βελτίωσης των ισοζυγίων υπηρεσιών, εισοδημάτων και τρεχουσών μεταβιβάσεων