Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Η συρρίκνωση του πραγματικού ΑΕΠ κατά μόνο 0,2% σηματοδοτεί την έναρξη μιας μακροχρόνιας πορείας προς πραγματική σύγκλιση και ανάκαμψη

• Το ελληνικό πραγματικό Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν συρρικνώθηκε σε σχέση με το 2ο τρίμηνο του 2013 κατά 0,2%.
• Αυτή είναι η 2η μικρότερη (σε απόλυτους όρους) ποσοστιαία μείωση από την αρχή της ύφεσης (3ο τρίμηνο 2008).
• Ο λόγος του ελληνικού κατά κεφαλήν πραγματικού ΑΕΠ ως προς το αντίστοιχο μέγεθος του μέσου όρου της Ευρωπαϊκής Ένωσης των 15 (ΕΕ-15) έχει μειωθεί από το 86,10% το 2009 στο 68,57% το 2013.
• Η ελληνική οικονομία θα πρέπει να μεγεθύνεται με ρυθμούς τουλάχιστον κατά 2 με 3 ποσοστιαίες μονάδες υψηλότερους σε σχέση με τα υπόλοιπα κράτη της ΕΕ-15 έτσι ώστε σε 10 χρόνια από τώρα να προσεγγίσει τα επίπεδα της πραγματικής σύγκλισης που ίσχυαν το 2009.
• Οι πρόσφατες εξελίξεις από την απαγόρευση των ελληνικών εξαγωγών στην Ρωσία δείχνουν την ανάγκη για ένα πιο διαφοροποιημένο και ταυτοποιημένο προφίλ των ελληνικών εξαγωγών.