Επιλέξτε γλώσσα Top Menu Main Menu Extra Button Menu Page Contents Footer Αναζήτηση

Αυξημένη Παραγωγικότητα μέσω μεταβολής της δομής των συνολικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου

• Από το 2007 μέχρι το 2013 υπήρξε ραγδαία μεταβολή στη σύνθεση των συνολικών επενδύσεων πάγιου κεφαλαίου.
• Το μερίδιο των επενδύσεων σε κατοικίες μειώθηκε από 46,26% στο 18,39%, των επενδύσεων σε κτίρια και κατασκευές αυξήθηκε από 14,03% στο 28,73% και το μερίδιο των επενδύσεων σε μηχανές και εξοπλισμό αυξήθηκε από 14,03% στο 28,73%.
• Η «πίττα» των επενδύσεων έχει υποστεί σημαντική συρρίκνωση (απώλεια δημιουργίας πραγματικού κεφαλαίου αξίας 36,37 δισ. ευρώ).